Chính sách bảo mật Cat368

Chính sách bảo mật Cat368 thông báo cho người chơi các thông tin chi tiết khi tham gia đăng ký tại Nhà Cái. Khách hàng hãy tham khảo các thông tin chi tiết về Chính sách bảo mật Cat368 tại wbsite Cat368.site của chúng tôi.

Mục đích của chính sách bảo mật Cat368

Chính sách quyền riêng tư của Grand View Research, Inc. (“chúng tôi” hoặc “Công ty”) được tạo ra để tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng, khách truy cập và người dùng khác của Trang web của chúng tôi. Chúng tôi cam kết đảm bảo tính công bằng và bảo vệ quyền riêng tư cho người dùng khi truy cập và sử dụng Trang web. Chính sách bảo mật Cat368 chỉ áp dụng cho Trang web của chúng tôi.

Giới thiệu quy định chính sách bảo mật Cat368

Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) đã có hiệu lực từ ngày 25 tháng 5 năm 2018 và đưa ra những thay đổi quan trọng về luật bảo vệ dữ liệu trên toàn Liên minh châu Âu. Mục tiêu của GDPR là tiêu chuẩn hóa luật bảo vệ dữ liệu trong EU, tăng cường quyền riêng tư và đòi hỏi các doanh nghiệp tuân thủ các biện pháp kiểm soát kỹ thuật và tổ chức liên quan đến việc thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân. Chúng tôi đã thực hiện các thay đổi phù hợp với các tiêu chuẩn mới này, và những thay đổi này được mô tả trong Phần 7 của Chính sách bảo mật Cat368.

Công ty Cat368.site thu thập những thông tin nào ?

Chúng tôi thu thập các thông tin cá nhân xác định, liên quan đến, mô tả hoặc có thể được liên kết trực tiếp hoặc gián tiếp với một người tiêu dùng, hộ gia đình hoặc thiết bị cụ thể.

Các thông tin này bao gồm thông tin liên hệ như tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email.

thông tin tài chính như 4 chữ số cuối của số thẻ tín dụng được sử dụng để hoàn thành giao dịch mua hàng của bạn, thông tin cá nhân chi tiết như ngày sinh hoặc số an sinh xã hội (nếu có được cung cấp) và các hoạt động mạng tương tự khác.

Chúng tôi thu thập thông tin này trực tiếp từ bạn thông qua các biểu mẫu bạn hoàn thành hoặc các sản phẩm và dịch vụ bạn mua.

Công ty Cat368 thu thập những thông tin bổ sung nào ?

Các loại thông tin được chính sách bảo mật Cat368 được thu thập gián tiếp từ bạn:

(a) Thu thập tự động: Trang web có thể tự động thu thập “dữ liệu lưu lượng truy cập” từ các nguồn như Google Analytics, Trình quản lý thẻ. Dữ liệu này bao gồm địa chỉ IP và lịch sử trình duyệt của người dùng và được sử dụng cho mục đích tiếp thị hoặc cải thiện các dịch vụ được cung cấp.

(b) Cookie: Chúng tôi có thể sử dụng tính năng “cookie” tiêu chuẩn của các trình duyệt để lưu trữ một phần dữ liệu nhỏ trên máy tính của bạn khi bạn truy cập Trang web của chúng tôi. Chúng tôi đã không sử dụng bất kỳ cơ chế thu thập dữ liệu nào trên Trang web của mình ngoài cookie. Cookie giúp chúng tôi hiểu khu vực nào trên Trang web của chúng tôi là hữu ích và khu vực nào cần cải thiện. Bạn có thể chọn chấp nhận cookie hay không bằng cách thay đổi cài đặt trên trình duyệt.

Công ty làm gi với thông tin đã thu thập trong chính sách bảo mật Cat368 ?

(a) Thông tin cá nhân: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để xác minh danh tính, kiểm tra trình độ hoặc theo dõi các giao dịch trên Trang web. Thông tin thanh toán được bộ xử lý thanh toán Authorize.net của chúng tôi thu thập và xử lý. Nếu bạn cho phép, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin liên hệ của bạn với đối tác kinh doanh hoặc công ty khác để gửi tài liệu quảng cáo.

(b) Thông tin ẩn danh: Chúng tôi đã sử dụng thông tin ẩn danh để phân tích lưu lượng truy cập Trang web của mình và không kiểm tra thông tin này để tìm thông tin nhận dạng cá nhân. Chúng tôi cũng có thể sử dụng địa chỉ IP ẩn danh để chẩn đoán sự cố máy chủ, quản lý Trang web hoặc hiển thị nội dung theo sở thích của bạn. Thông tin giao dịch và lưu lượng truy cập có thể được chia sẻ với đối tác kinh doanh và nhà quảng cáo dựa trên cơ sở tổng hợp và ẩn danh.

(c) Sử dụng cookie: Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp nội dung theo sở thích của bạn, lưu mật khẩu để bạn không phải nhập lại mật khẩu mỗi khi truy cập website của chúng tôi hoặc cho các mục đích khác. Quảng cáo trên trang web của chúng tôi có thể chứa cookie.

(d) Công bố thông tin cá nhân: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân trong các trường hợp được liệt kê trong Mục 3.1(a) hoặc nếu pháp luật yêu cầu hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết để tuân thủ pháp luật, bảo vệ quyền hoặc tài sản của Công ty hoặc người dùng Trang web, hoặc bảo vệ sự an toàn của cộng đồng hoặc người dùng Trang web.

(e) Bán thông tin: Chúng tôi có thể bán hoặc mua các phần của công ty hoặc các tài sản khác, bao gồm thông tin được thu thập qua trang Web này. Nếu Công ty hoặc tài sản của Công ty được mua lại, thông tin khách hàng sẽ là một trong những tài sản được chúng tôi chuyển giao cho người mua.

(f) Tiếp cận thông tin: Chúng tôi không có quy trình để bạn xem xét hoặc yêu cầu thay đổi thông tin mà chúng tôi đã thu thập từ bạn, ngoại trừ việc bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa thông tin về bạn khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi bằng cách liên hệ với chúng tôi theo Mục 6.1 bên dưới.

Bảo mật

Trong chính sách bảo mật Cat368 Trang web có các biện pháp bảo mật để ngăn ngừa mất mát, lạm dụng và thay đổi thông tin của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo khả năng ngăn chặn bất kỳ mất mát, lạm dụng hoặc thay đổi nào đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào phát sinh từ việc mất mát, sử dụng sai hoặc thay đổi thông tin của bạn.

Các khu vực trên trang vượt sự kiểm soát của công ty

Diễn đàn công cộng

Website có thể bao gồm các diễn đàn tương tác như phòng trò chuyện và bản tin. Hãy hiểu rằng không nên tiết lộ bất cứ thông tin nào trong lĩnh vực này.

Trang website của bên thứ ba

Trang web của chúng tôi có thể lưu trữ và chứa liên kết đến các trang web khác. Khi bạn truy cập các trang web đó, chúng tôi không chịu trách nhiệm về thông lệ hoặc nội dung về quyền riêng tư của các trang web đó. Bạn có trách nhiệm xem xét chính sách quyền riêng tư của các trang web đó để đảm bảo bạn hiểu và đồng ý với các chính sách bảo mật Cat368

Cập nhập chính sách bảo mật Cat368 và thông tin liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách bảo mật Cat368 hoặc muốn yêu cầu xóa thông tin của mình khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email [email protected]

Chúng tôi bảo lưu quyền thêm, thay đổi, cập nhật hoặc sửa đổi Chính sách bảo mật Cat368 bất cứ lúc nào bằng cách đăng thông tin thay đổi trên trang web Cat368 mà không cần thông báo trước cho bạn. Mọi thay đổi, cập nhật hoặc sửa đổi về chính sách bảo mật Cat368 sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web. Bạn có trách nhiệm xem lại Chính sách bảo mật Cat368 thường xuyên để đảm bảo rằng bạn vẫn đồng ý với các điều khoản của nó.